Actualitat

Per Festes extremem la precaució amb les nostres dades.

21 / 12 / 2023 | Uncategorized

La ciberseguretat és una preocupació creixent tant per a particulars com per a empreses en l’era digital actual. Aquests dies de Festes on s’efectuen moltes compres on-line i transaccions diverses de pagaments és un escenari molt propici pels ciberdelinqüents, i per tant hem d’estar encara més atents. D’altra banda, les empreses han de fer front a desafiaments més complexos. La seva informació confidencial, secrets comercials i dades dels clients estan sota constant amenaça, la prevenció és la millor garantia.

La ciberseguretat és una preocupació creixent tant per a particulars com per a empreses en l’era digital actual. Els riscos associats amb les amenaces cibernètiques s’han incrementat considerablement, afectant la nostra privadesa, la integritat i la seguretat de la informació. Segons l’informe anual de Cybersecurity Ventures, es preveu que el cost  anual mundial del delicte cibernètic arribi als 8 bilions de dòlars el 2023.

Els particulars es troben exposats a diverses amenaces en línia. El més comú és el “phishing”, on els atacants intenten obtenir informació confidencial mitjançant enganys en correus, SMS o whatsapp o els “malware” i virus que poden infiltrar-se en dispositius per robar dades personals o bancàries. És crucial estar al corrent de les pràctiques de seguretat, com utilitzar contrasenyes complexes, actualitzar el programari de manera regular i ser molt cautes amb enllaços i arxius adjunts desconeguts, encara que tinguin aparença real.

Aquests dies on s’efectuen moltes compres on-line i transaccions diverses de pagaments és un escenari molt propici pels ciberdelinqüents, i per tant hem d’estar encara més atents.

D’altra banda, les empreses han de fer front a desafiaments més complexos. La seva informació confidencial, secrets comercials i dades dels clients estan sota constant amenaça. Els ciberdelinqüents poden accedir a sistemes empresarials mitjançant vulnerabilitats en xarxes, aplicacions o fins i tot mitjançant l’enginyeria social.

Per tant, les empreses han de prendre mesures de seguretat proactives, com implementar solucions de ciberseguretat avançades, realitzar auditories de seguretat regulars, formar els seus empleats sobre pràctiques segures i establir protocols de resposta a incidents. Aquest perill assetja a qualsevol empresa independentment del seu volum o sector d’activitat. Segons les últimes dades el 43% dels atacs es dirigeixen a Pimes i el 70% a empreses de menys de 100 treballadors.

Les assegurances de ciberseguretat per a empreses són un bon recurs per pal·liar els efectes d’un atac informàtic, tot i que l’empresa hagi pres totes les precaucions, perquè la enginyeria dels ciberdelinqüents corre per davant de la seguretat. Aquestes assegurances t’ofereixen una capacitat de resposta ràpida, assessorament tècnic i indemnitzacions per pal·liar els danys materials i reputacionals.

La cooperació entre particulars, empreses i governs és essencial per combatre aquestes amenaces. Les campanyes de conscienciació i educació sobre ciberseguretat són fonamentals per garantir una major preparació i protecció contra les amenaces en línia. A més, les legislacions i polítiques que promouen la protecció de dades també són claus per a una major seguretat cibernètica.

En resum, la ciberseguretat és una responsabilitat compartida que requereix vigilància constant, educació i accions concertades per protegir la informació i mantenir la seguretat en línia, ja sigui per a particulars o empreses.

Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.